ÁSZF

Tartalom

I. Felek

I.1 Szolgáltató adatai

I.2 Felhasználó

II. ÁSZF célja, hatálya és közzététele

III. A Szolgáltatás igénybe vétele

III.1 Szolgáltatások

III.1.1 Online tartalmak

III.1.2 Programok

III.1.3 Tagság

III.2. Regisztráció

III.3 Díjfizetés

III.4 Ismétlődő bankkártyás fizetés

III.5 A szolgáltatás használata

III.5.1 Online tartalmak

III.5.2 Jelenléti programok

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

V. Felelősség

VI. Karbantartás

VII. Adatkezelés

VIII. Elállási jog, jótállás

IX. Szerződés megszűnése

X. Vis maior

XI. Záró rendelkezések

XII. Kapcsolattartás

 

I. Felek

I.1. Szolgáltató adatai

 

Cégnév: Jógaterápia Kft

Székhely: 8200, Veszprém Ady Endre utca 77/D 4/9

E-mail cím: yoga@yoga.hu

Képviselő neve: Selmeci József Csongor

Adószám: 25348002-2-19

Nyilvántartási szám: 1909517953

Számlavezető bank: Magyar Bank Holding

Bankszámlaszám: 73900092-18218305

 

 

 

I.2. Felhasználó

 

 1. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).

 

 1. Regisztrált Felhasználónak minősülnek azon Felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált Felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.

 

II. ÁSZF célja, hatálya és közzététele

 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

 

 1. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

 

 1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.

 

 1. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

 

 1. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a http://tudastar.magyarjogaakademia.hu/aszf címen.

 

 1. Jelen ÁSZF 2023. január 1. napjától határozatlan ideig szól.

 

III. A Szolgáltatás igénybe vétele

III.1 Szolgáltatások

III.1.1 Online tartalmak

 

 1. A tudastar.magyarjogaakademia.hu egy jógával, és egészségmegőrzéssel foglalkozó online oktatási felület, mely elektronikus oktatási anyagokat (=kurzusokat) kínál (videók, fájlok, szövegek, képek, kérdéssorok, hangfájlok, linkek, illusztrációk, stb.) az érdeklődő Felhasználók számára. Az oktatási anyagok vásárlásához és megtekintéséhez a Felhasználóknak az oldalon regisztrálniuk szükséges.

 

 1. A szerződéskötés, regisztráció folyamata:
 2. A kurzus kiválasztása
  2. Regisztráció
  3.  Fizetési mód kiválasztása, fizetés (utalás esetén, az utalási összeg beérkezését követő 48 órán belül hozzáférhetőek a tananyagok, bankkártyás és Barionos fizetés esetén azonnal.)

 

 1. A videók, egyéb anyagok mentése, másolása, továbbítása, többszörözése, további feldolgozása tilos.

 

III.1.2 Programok

 

 1. A programok élőben vagy online kerülnek megrendezésre. Erről a programhoz létrehozott kurzus leírásában olvashat a Felhasználó.
 2. A programok esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, a program meghirdetésekor közzétett részletek szerint.
 3. A program kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét elveszíti a jelentkező, de további befizetésre nem kötelezhető.
 4. A program kezdeti időpontját követő lemondás esetén a teljes díjat a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni.
 5. Amennyiben a programot a Szolgáltató mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra (például tagság vásárlásra).

 

III.1.3 Tagság

 1. A tagsági rendszer a következő szolgáltatásokat foglalhatja magába:
 • Hozzáférés adott online tartalmakhoz.
 • Részvétel az online tartott élő programokon.
 • Részvétel jelenléti programokon.
 • Kedvezmények bizonyos online tartalmakra.

A különböző tagságokkal járó szolgáltatásokat a kurzusok adatlapján a szolgáltató részletesen leírja.

 1. A tagság érvényessége minden esetben a tagságtípusok leírásánál található. Amennyiben a tagságot a weboldalon meghatározott időszakon túl kívánja felhasználni, annak értékét nem áll módunkban az Ön – vagy megajándékozottja – részére visszafizetni.
 2. A tagság lejártával az Ön és a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik. A tagsággal elérhető anyagok a tagság végeztével nem érhetők el többé.
 3. A tagságot több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a tudastar.magyarjogaakademia.hu oldalon tájékozódhat.

 

III.2. Regisztráció

 

 1. A tudastar.magyarjogaakademia.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.

 

 1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a Felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

 

 1. A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a Felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért.

 

 1. A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes Felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott Felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.

 

 1. Amennyiben a Felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó Felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül 3, a rendszer által regisztrált Felhasználói fiók megosztás esetén a Felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni.

 

 1. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

 

 

III.3. Díjfizetés

 1. Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

 

 1. A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz és/vagy a programokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül).

 

 1. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

 

 1. A Felhasználó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

 1. A tudastar.magyarjogaakademia.hu weboldalon látható árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

 

 1. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

 

 1. A vásárlás lehetséges: személyesen, készpénzzel vagy banki átutalással, valamint a Barion rendszerén keresztül online bankkártyás fizetéssel, továbbá ismétlődő fizetéssel.

 

 1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 1. A banki átutaláshoz szükséges információk:
 • Kedvezményezett neve: Jógaterápia Kft
 • Magyar Bank Holding
 • Számlaszám: 73900092-18218305

A megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni:

 • A Fogyasztó nevét
 • Pontosan milyen díjról van szó.
 • A Fogyasztó számlázási címét.

 

 1. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. Havi/2 havi/ 3 havi előfizetés esetén a hozzáférés érvényessége az e-mailes értésítéstől számított 30/60/90 nap. Különdíj ellenében megtekinthető óratípusok esetében a hozzáférés a megvásárolt videó(k) megtekintésére érvényes. Ajándékutalvány vásárlása esetén, a Szolgáltató belépési kuponkódot biztosít a Felhasználónak, amely a kuponkód aktiválásának napjától érvényes (halasztott aktiválás).

 

 1. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet a jelentkezéskor megadott email címre megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

 

III.4 Ismétlődő bankkártyás fizetés

 1. A tudastar.magyarjogaakademia.hu honlapon lehetőség van tagság megrendelésére. Az Ismétlődő fizetés egy, a Barion Payment Zrt által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A Barion Payment Zrt. fog szerepelni a számlakivonatokon.
 2. Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Vevő a megrendelni kívánt termék, vagy szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.
 3. Az Ismétlődő fizetés típusa (Egyszeri hozzájárulás szükséges): a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel terhelésre kerül a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.
 4. Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Jogszerű felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik.
 5. A Felhasználó az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, tehát az adott időszak utolsó napján megszűnik. A lemondást a Felhasználó a tudastar.magyarjogaakademia.hu oldalon a Profiljába lépve teheti meg.

 

III.5. A szolgáltatás használata

 

Online tartalmak

 1. A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.
 2. A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.
 3. A tudastar.magyarjogaakademia.hu oldalon található minden tartalom a Jógaterápia Kft. tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.
 4. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.
 6. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

Jelenléti programok

 

 1. A kurzusokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal.
 2. A kurzuson való részvételből a Magyar Jóga Akadémia képviseletében eljáró, jelen lévő oktató jogosult kizárni azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti. Továbbá az, aki magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a kurzus menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a kurzuson való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.
 4. A résztvevők a program helyszínét, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.
 5. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig.

 

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.
 2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VII pont.
 3. A Szolgáltató jogosul a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.
 4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

 

V. Felelősség

 1. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.
 3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.
 4. A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelőssé.
 5. A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.
 6. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.

 

VI. Karbantartás

 1. A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Megrendelő és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat  lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi.
 2. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.
 3. A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: tudastar@magyarjogaakademia.hu
 4. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

 

VII. Adatkezelés

 1. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adatok kezelését törvényes módon ellátni.
 2. A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
 3. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
 4. Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.
 5.  

 

VIII. Elállási jog, jótállás

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.
 2. Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

 

IX. Szerződés megszűnése

 1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltató Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.
 2. Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

 

X. Vis maior

 1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
 2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 3. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

XI. Záró rendelkezések

 1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 2. Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.
 3. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

 

XII. Kapcsolattartás

 1. 1. A Felek kijelentik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: tudastar@magyarjogaakademia.hu
 2. A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.